Search
Close this search box.

Swot Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

swot analizi 2
İçindekiler:

Swot Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Gökhan Vatancı
Gökhan Vatancı

SWOT Analizi, bir işletmenin veya organizasyonun iç ve dış faktörlerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu analiz, işletmelerin stratejik planlarını oluştururken kullanılabilecek en basit ve etkili araçlardan biridir. SWOT, Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Swot Analizi Nedir?

swot analizi
swot analizi

SWOT analizi, bir işletmenin veya organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra, dış çevresindeki fırsat ve tehditleri belirlemek için kullanılır. Bu analiz, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur ve işletmelerin rekabet avantajını korumasına yardımcı olacak önlemler almasına olanak tanır.

SWOT Analizi yapmak için, bir işletmenin veya organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen iç faktörleri ve dış çevredeki fırsat ve tehditleri belirleyen dış faktörleri tanımlamak gerekir. Aşağıdaki adımlar SWOT Analizi yapmak için izlenebilir:

Dropshipping Nedir? Nasıl Yapılır?

Güçlü Yönler (Strengths):

 • İşletmenin veya organizasyonun özellikleri ve kaynakları tanımlanır.
 • Yönetim, pazarlama, finans, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarda güçlü yönler belirlenir.
 • Rekabet avantajı sağlayan özellikler ve avantajlar belirlenir.

Zayıf Yönler (Weaknesses):

 • İşletmenin veya organizasyonun eksiklikleri ve yetersizlikleri tanımlanır.
 • Yönetim, pazarlama, finans, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarda zayıf yönler belirlenir.
 • Rekabet dezavantajı sağlayan özellikler ve dezavantajlar belirlenir.

Fırsatlar (Opportunities):

 • İşletmenin veya organizasyonun bulunduğu pazar koşulları ve genel ekonomik durum göz önünde bulundurularak, dış çevredeki fırsatlar belirlenir.
 • Genişleyen pazarlar, yeni teknolojiler, yeni yasal düzenlemeler ve talep artışı gibi faktörler incelenir.

Tehditler (Threats):

 • İşletmenin veya organizasyonun bulunduğu pazar koşulları ve genel ekonomik durum göz önünde bulundurularak, dış çevredeki tehditler belirlenir.
 • Artan rekabet, değişen tüketici talepleri, ekonomik durgunluk, siyasi belirsizlikler gibi faktörler incelenir.

SWOT Analizinin Faydaları Nelerdir?

swot analizi
swot analizi

SWOT Analizi, bir işletmenin veya organizasyonun mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamalarına yardımcı olur. Aşağıdaki faydalar SWOT Analizi yapmanın önemini vurgulamaktadır:

 • İşletmelerin veya organizasyonların iç ve dış faktörlerini anlamalarına yardımcı olur.
 • İşletmelerin veya organizasyonların güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı olur.
 • İşletmelerin veya organizasyonların fırsatları ve tehditleri belirlemelerine yardımcı olur.
 • İşletmelerin veya organizasyonların stratejik hedefleri belirlemelerine yardımcı olur.
 • İşletmelerin veya organizasyonların rekabet avantajını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

SWOT Analizinin Sınırlamaları Nelerdir?

SWOT Analizi yapmak, bir işletmenin veya organizasyonun mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamalarına yardımcı olsa da, bazı sınırlamaları vardır. Aşağıdaki sınırlamalar SWOT Analizi yaparken göz önünde bulundurulmalıdır:

 • SWOT Analizi yapmak, yalnızca işletmenin veya organizasyonun iç ve dış faktörlerinin bir anlayışını sağlar.
 • SWOT Analizi yapmak, yalnızca mevcut durumun bir analizini sağlar ve gelecekteki değişimleri tahmin etmek zordur.
 • SWOT Analizi yapmak, yalnızca bir işletmenin veya organizasyonun genel bir bakış açısı sağlar ve ayrıntılı bir analiz yapmak için diğer araçlara ihtiyaç duyulabilir.

E-A-T Nedir? Sitenizi Google’da Otoriter Kılın

SWOT Analizi Örnekleri

swot analizi 2
swot analizi 2

SWOT Analizi, farklı sektörlerdeki işletmeler ve organizasyonlar için kullanılabilir. Aşağıdaki örnekler SWOT Analizinin farklı sektörlerdeki işletmeler ve organizasyonlar için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir:

 • Gıda ve içecek sektörü: Güçlü yönler, marka bilinirliği, geniş ürün yelpazesi, zenginlik, kalite, zayıf yönler, yüksek maliyetler, ürün çeşitliliği, düşük kar marjları, fırsatlar, büyüyen pazarlar, artan sağlıklı yaşam trendleri, çevre dostu ürünler, tehditler, artan gıda maliyetleri, değişen tüketici tercihleri, artan rekabet.
 • Sağlık sektörü: Güçlü yönler, kaliteli sağlık hizmetleri, tecrübeli personel, geniş hastane ağı, zayıf yönler, uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler, teknolojik yetersizlikler, fırsatlar, artan sağlık turizmi, yenilikçi teknolojiler, tehditler, artan rekabet, sağlık politikalarındaki değişiklikler, pandemi gibi acil durumlar.

SWOT Analizinin Uygulanması

SWOT Analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • İşletmenin veya organizasyonun iç faktörleri incelenir ve güçlü yönler ve zayıf yönler belirlenir.
 • İşletmenin veya organizasyonun dış faktörleri incelenir ve fırsatlar ve tehditler belirlenir.
 • Belirlenen güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler SWOT tablosuna yerleştirilir.
 • SWOT tablosundaki veriler analiz edilir ve işletmenin veya organizasyonun stratejik hedefleri belirlenir.
 • Belirlenen stratejik hedefler, işletmenin veya organizasyonun faaliyetlerine uygulanır.

İnovasyon Nedir? 5 İnovasyon Örneği

Sonuç

SWOT Analizi, bir işletmenin veya organizasyonun mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. İşletmelerin veya organizasyonların güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirleyerek, stratejik hedefleri belirlemelerine ve rekabet avantajlarını korumalarına yardımcı olur. Ancak, SWOT Analizi yaparken sınırlamaları göz önünde bulundurmak ve diğer analiz araçlarına da başvurmak gerekebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerim

Garantili Freelance SEO Uzmanı

Ağızdan Ağıza Pazarlama (Word of Mouth Marketing) Nedir?

Bağlam Pazarlaması (Contextual Marketing) Nedir?

Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing) Nedir?

Sosyal Medya Pazarlaması (Social Media Marketing) Nedir?