Search
Close this search box.

Havalı İngilizce Sözler: Havalı Duruşunuza Katkıda Bulunacak Sözler

ingilizce havalı sözler
İçindekiler:

Havalı İngilizce Sözler: Havalı Duruşunuza Katkıda Bulunacak Sözler

Gökhan Vatancı
Gökhan Vatancı

Hayatınızı güzelleştirmek ve havalı duruşunuzu artırmak istiyorsanız, İngilizce dilinde birçok harika söz bulunmaktadır. Bu sözlerin birçoğu, kendinize olan güveninizi artırmanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. İşte, havalı İngilizce sözler ve Türkçe karşılıkları:

Havalı İngilizce SözlerTürkçe Karşılıkları
“Life is short, break the rules.”“Hayat kısadır, kuralları yık.”
“Be the change you wish to see in the world.”“Dünyada görmek istediğin değişimi sen yap.”
“Don’t count the days, make the days count.”“Günleri sayma, günleri anlamlı kıl.”
“Life is too short to waste time on things that don’t make you happy.”“Hayat çok kısa, seni mutlu etmeyen şeylere zaman harcama.”
“The best way to predict your future is to create it.”“Geleceğini tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.”
“Believe you can and you’re halfway there.”“Başarabileceğine inan ve yarısını halletmiş olursun.”
“Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people.”“Büyük hayaller kur, sıkı çalış, odaklan ve kendini iyi insanlarla çevrele.”
“The only way to do great work is to love what you do.”“Harika işler yapmanın tek yolu, yaptığın şeyi sevmektir.”
“Don’t let yesterday take up too much of today.”“Dünü bugününüzün büyük bir kısmını kaplamasına izin vermeyin.”
“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”“Hayatınızın %10’u size ne olduğu, %90’ı nasıl tepki verdiğinizle ilgilidir.”

Bu havalı İngilizce sözler, hayatınıza biraz ilham katmak ve kendinize olan güveninizi artırmak için harika bir yoldur. Bu sözleri sık sık tekrarlayarak, hayatınızda olumlu bir değişiklik yapabilir ve havalı duruşunuzu artırabilirsiniz.

Havalı İngilizce SözlerTürkçe Karşılıkları
“You miss 100% of the shots you don’t take.”“Almadığın her şutun %100’ünü kaçırırsın.”
“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”“Başarı son değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Devam etmek cesarettir.”
“Life begins at the end of your comfort zone.”“Hayat, konfor bölgenizin sonunda başlar.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”“Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananların belongs.”
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”“Yaşamda en büyük şan, asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde yeniden yükselmekte yatar.”
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”“Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayacak 10.000 yol buldum.”
“In order to be irreplaceable one must always be different.”“Değiştirilemez olmak için her zaman farklı olunmalıdır.”
“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”“Mutlu bir yaşam sürmek istiyorsan, onu insanlara veya şeylere bağlamak yerine bir hedefe bağla.”
“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”“Kendine ve olduğun her şeye inan. İçinde herhangi bir engelden daha büyük bir şey olduğunu bil.”
“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”“Olmaya karar verdiğiniz tek kişi olacağınız kişi, sizsiniz.”

Bu havalı İngilizce sözler, hayatta kendinize olan inancınızı artırmak ve havalı duruşunuzu pekiştirmek için mükemmel bir yoldur. Kendinizi motive etmek için bu sözleri günlük hayatınızda kullanabilirsiniz.